Индустриална автоматизация

Инженеринг и консултантски услуги в областта на автоматизация на производствени процеси

Проектиране

На софтуер, създаден за конкретните нужди на клиента

Дизайн

На достъпен и лесен за работа графичен интерфейс

Поддръжка

Екипът ни е винаги насреща за отстраняване на възникнали проблеми

Висок клас PLC

За реализацията на проектите се използват висок клас PLC като WECON, Siemens, Unitronics и други

Ремонт

Отстраняване на сложни повреди от електрически, електронен и програмен характер

Възстановяване

Изграждане на нови и подмяна на стари индустриални управления

Електрически табла

Проектиране и производство на индивидуални ел. табла по поръчка на клиента

Сградна автоматизация

Проектиране и изработка на BMS

Проектиране, доставка и монтаж

На ел. табла, оборудвани с програмируеми контролери, механизми и сензори

PLC/DDC контролери

Програмиране и пуск

Комуникационни мрежи

На системи за климатизация, пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и енергиен мениджмънт

Проектиране и програмиране на графична управляваща станция

Контрол на параметри, оптимизация, визуализация на алармени събития

Енергиен мениджмънт

Изработване и интеграция на потребителски софтуер

Енергийна ефективност

Подготовка на проектна документация и технически консултации